Projectontwikkeling Eijsden-Margraten

Voor een projectontwikkelaar is de situatie voor een nieuw bouwproject tegen het licht gehouden.

Daarbij kwamen de parkeernormen, de inpassing in de bestaande omgeving en de huidige parkeerdruk aan de orde.