Artikel ANWB Kampioen

Een artikel in de Kampioen (blad van de ANWB) over het verkeersveilig maken van een schoolomgeving, in casu Basisschool De Kring te Neerbeek.

art KR ANWB